ติดต่อเรา

ค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันท์วมว. ครั้งที่ 14 (ภาคเหนือ)
SCiUS camp 14 (Northern )
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-1227
โทรสาร : 0-5394-1914
อีเมล : peerapong.t@cmu.ac.th