ประกาศจากฝ่ายพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 383 คน
ประกาศจากฝ่ายพยาบาล

ส่งผลตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมค่าสานสัมพันธ์ ฉันท์วมว. ครั้งที่ 14 (ภาคเหนือ)
 

ลิ้งก์สำหรับส่งผล ATK ของ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://forms.gle/YFHZjpt8bJB6gG8JA

 

ลิ้งก์สำหรับส่งผล ATK ของโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา

https://forms.gle/EXWxFLzZFedz9Um98


ลิ้งก์สำหรับส่งผล ATK ของโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://forms.gle/6934fK9cDGHLB4xa7