กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำวัน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 483 คน
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำวัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 - 20.00 น.

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

- กลุ่มที่ 1 ท้องฟ้าจำลอง

- กลุ่มที่ 2 ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์

กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทัศน์

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 18.30 - 21.00 น.

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

กิจกรรม   -โชว์เสือ 

              -นั่งรถชมสัตว์

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม