กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 137 คน
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ ภาคเช้าตามกลุ่ม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 น้ำพุร้อนสันกำแพง

นักเรียน 90 คน แบ่งกลุ่มละ 30 คน 

 

กลุ่มที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นักเรียน 90 คน แบ่ง กลุ่มละ 30 คน

โดยให้นักเรียนแต่ละคู่ศูนย์ลงทะเบียน พร้อมเลือกสถานที่ทัศนศึกษา จำกัด 30 คนต่อ 1 สถานที่/คู่ศูนย์