ที่พัก ภายในช่วงค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 (ภาคเหนือ)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2565
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 138 คน
ที่พัก ภายในช่วงค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 (ภาคเหนือ)

โดยรูปแบบการจัดห้องจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

 

ห้องขนาด 2 เตียง + 1 เตียงเสริม สำหรับนักเรียนแต่ละคู่ศูนย์  และ

ห้องขนาด 2 เตียง สำหรับครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร แต่ละคู่ศูนย์

โดยมีสิ่งอำนวความสะดวกอื่นๆ อาทิเช่น เครื่องปรับอาการ เคเบิลทีวี ตู้เย็น รวมไปถึง Wi-Fi ฟรีสำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน

ขอสงวนรายชื่อห้องพัก สำหรับผู้เข้าพักเท่านั้น